DLF Lab: 

Duurzame Loopbanen voor Flexwerkers


Professionals die met flexwerkers te maken hebben: Creëer de toekomst meeContent from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Dit lab vond plaats op 6 september 2022 op de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en werd georganiseerd door Jana Retkowsky dr. Sanne Nijs en dr. Jos Akkermans. Het lab werd ontworpen op basis van ons 4 jarig onderzoek* naar flexwerk. 

*Wij zijn een onderzoeksteam bestaande uit 
dr. Jos Akkermans (Vrije Universiteit Amsterdam)
dr. Sanne Nijs (Universiteit Tilburg)
prof. dr. Svetlana Khapova (Vrije Universiteit Amsterdam) 
prof. dr. Paul Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam) en
Jana Retkowsky (Vrije Universiteit Amsterdam)


Promo video

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Ontmoet de commissieleden en keynote spreker

Een commissie van flexwerk experts leidt de discussie onder de deelnemers (op hun beurt zelf ook flexwerk expert). Zo creëren we mooie discussies en advies voor 'hoe verder' naar een duurzame werktoekomst voor flexwerkers. 

Wie kan deelnemen?


  • HR professionals die met flexwerkers werken (bv., accountspecialisten/ intercedenten, accountmanagers bij uitzendbureaus; HR managers bij bedrijven die flexwerkers inhuren)
  • Arbeidsmarkt directeurs bij bedrijven die met flexwerk te maken hebben
  • Platform managers 
  • User experience (UX) designers bij platformen, gig werker support-service medewerkers bij platforms
  • Coaches die flexwerkers begeleiden 

Wij verwelkomen uitdrukkelijk operationele management medewerkers en hoger management professionals om rijke discussies te houden.

Visie van lab

In dit lab bespreken we de nieuwste wetenschappelijke bevindingen rondom flexwerken. Wat kunnen organisaties flexwerkers bieden om duurzame loopbanen op te bouwen? Wat hebben flexwerkers nodig van organisaties om duurzaam te kunnen blijven werken? En wat hebben organisaties nodig om dit te verwezenlijken? We bespreken niet alleen huidige oplossingen van organisaties, maar kijken ook naar welk beleid er nodig is om duurzame loopbaan in de toekomst te verwezenlijken. 

Over ons (Oprichters van het lab)

Achter elk project en founders, schuilt een verhaal. Wil u meer weten over wie we zijn? Of hoe ons project tot leven is gekomen? Laat ons u meenemen op onze reis.